Yvonne Van Maele

Uit VKSJ-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Yvonne Van Maele is één van de stichters van VKSJ West-Vlaanderen in 1930 en van de Roodkapjes in 1942.

Geboren op 25 februari 1909 te Tielt. Gestorven op 100-jarige leeftijd op 9 april 2009 te Brugge. Oudste dochter van Oscar Van Maele en Céline Callewaert, zus van Jeanne, Franz, Agnès en Christiane. Woonde in de Stationsstraat en later in de Felix D’Hoopstraat te Tielt.

Yvonne was dioceesleidster van 1930 tot 1947. Zij vervoegde Kanunnik Lowie (proost) en Hélène Barbier (voorzitster) kort na de start van VKSJ in West-Vlaanderen. Officieel was ze ‘schrijfster’ tot 1942 en dan ‘voorzitster’ tot 1947, voor VKSJ en de Roodkapjes. Ze stichtte samen met E.H. De Smet de Roodkapjes in 1942.

Yvonne werd op 21 jaar ‘religieuze-in-de-wereld’ of lid van de Sociëteit van Maria. Vanuit die Sociëteit werd ze vrijgesteld om voor VKSJ te werken. Haar collega Hélène Barbier bleef lesgeven en werkte voor VKSJ in haar vrije tijd.

De meeste leden van de Sociëteit kwamen uit de burgerij, uit rijke families. Ze deden een soort (geheime) belofte en kregen een opdracht binnen de Katholieke Actie. Hun huis in Brugge heette ‘Familia’. Waren o.a. lid: Maria Waelkens (van VKBJ), Henriette Decuyper, Hélène Barbier, Suzanne Wâuters (van BJB EN VJVKA), Suzanne Lowie, Yvonne Van Maele … m.a.w. alle diocesane leidsters van de toenmalige vrouwelijke jeugdverenigingen. De ‘Sociëteit van Maria’ is een beetje de ‘pendant’ van de ‘Sociëteit van Jezus’ of de Jezuïeten. Het is gesticht door een Jezuïet in 1790, tijdens de Franse Revolutie, toen kloosters verboden waren in Frankrijk. Samen met Juffrouw Adelaïde de Cicé stichtte hij de Sociëteit.

Van 1947 tot 1950 werd Yvonne benoemd door Kardinaal Van Roey voor het VJVKA (Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Actie). Zelf werkte ze niet zo graag voor een koepel, met congressen en officiële vertegenwoordigingen. Maar ze zochten een Vlaamse adjunct naast Emilie Arnould van VKAJ die geen Nederlands sprak. Na drie jaar gaf ze haar ontslag.

In die periode organiseerde ze wel de ‘School voor Katholieke Actie’ in Kroonhove, Oostkamp – een cursus van zes weken rond algemene vorming. Ze volgde zelf die opleiding in 1930, in het Frans in Brussel. Later verhuisde de opleiding naar Gent. Dit mag – samen met het DIKA of Diocesaan Instituut voor Katholieke Actie – wel als voorloper gezien worden van de Sociale School. Er was nood aan een School die erkende diploma’s kon uitreiken.

In de jaren ’50 vroeg Mgr. Lamiroy aan de Sociëteit (waar Yvonne toen overste was) om een Sociale School voor meisjes te beginnen. Er was reeds een socialistische sociale school ontstaan en dus moest er een katholieke komen. Zo startte Hélène Barbier (die als enige het vereiste diploma had) in 1948 als eerste directrice van de nieuwe sociale school voor meisjes te Kortrijk. Ondertussen volgde Marie-Jeanne Ballière van de Sociëteit drie jaar sociale studies in Leuven, om Hélène te kunnen opvolgen. Er bestond sinds 1948 ook een Sociale School voor jongens in Roeselare. In 1962 fusioneerden ze tot de Ipsoc in Kortrijk, sinds 2013 Vives.

Yvonne stond ook aan de wieg van Familiezorg, waar ze zelf niet voor werkte maar wel mensen zocht om er te werken. Dat is begonnen in een huis van de Sociëteit op het Biskajerplein in Brugge. Ze bleef actief, o.a. in de Charismatische Vernieuwing, de Oecumenische Gebedsgroepen, Women’s Aglow (De Gloed van Vrouwen), Vrouwencontact (Bijbelstudie, samen met verschillende kerken) en een groep Dominese Orthodoxen.

Ze werd meermaals geïnterviewd door haar nakomelingen in VKSJ en steeds vertelde ze met vuur over haar tijd in VKSJ. Lees meer in het interview met enkele pioniers.


Vader Van Maele richtte in 1906 de textielweverij ‘OJ Van Maele’ op (Bedevaartstraat), dat in 2015 werd overgenomen en herdoopt tot ‘Van Maele Weaving’ en nog steeds linnen produceert. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/86533

Meer info over de historiek van de Sociale School: https://nl.wikipedia.org/wiki/Instituut_voor_Psychosociale_Opleiding#Een_meisjesschool_in_Kortrijk_(1948-1962)