Aan de slag

Uit VKSJ-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina legt je uit hoe de Wiki werkt. Meeschrijven aan de geschiedenis van de VKSJ is eenvoudig, iedereen kan meehelpen. Fouten maken is niet erg, dit kan makkelijk terug hersteld worden.

Start

Om aan deze wiki bij te dragen heb je een login nodig. Die kan je opvragen bij jouw contactpersoon van de VKSJ-werkgroep. Aanmelden kan via de knop aanmelden bovenaan rechts op de pagina.

Filosofie

Samen schrijven

Samen teksten schrijven, veranderen vraagt een open en eerlijke houding. De wiki laat je alles zien, de brontekst, de laatste wijzigingen die gebeurd zijn,... en laat toe om steeds te wijzigen.

 • Het is echter niet de bedoeling zomaar stukken te wijzigen, maar hier echt over te babbelen, te discussiëren en samen op zoek te gaan naar verbetering, aanvulling. Je gaat dus niet zomaar aan de bewoordingen van een collega aanpassingen maken[1].
 • Wil je toch aanpassingen uitvoeren, geef dit eerst aan op het tabblad discussie op elke pagina.
 • Een bijlage is een bijlage. Dynamische gegevens plaats je dus niet in een PDF als bijlage, maar maak je best op de wiki aan. Grote datasets kunnen we importeren. Daarvoor vraag je best hulp.

Open kennis delen

Alles op de wiki is er voor iedereen en kan door iedereen gebruikt worden. enkele tips:

 • Let dus ook dat de gegevens die je oplaadt publiek mogen zijn.
 • Hanteer steeds een neutraal standpunt. Schrijf alsof je een buitenstaander bent.
 • Hanteer volle namen en vermijdt afkortingen.
  • Een voornaam als bron is dus niet voldoende.
  • verbind afkortingen met de volledige term.

Van algemeen naar detail

Wikipedia, de bekendste mediawiki, hanteert het principe dat kennis pas interessant wordt als die voor een grote groep mensen interessant is[2]. Dat verwacht dat je dus kort schrijft en vooral begint vanuit wat zo algemeen mogelijk is.

Bronnen, bronnen, bronnen

Een wiki is niet de plaats voor origineel werk, voor een biografie, voor lange teksten die nog niet gepubliceerd werden,... Net zoals wikipedia proberen we steeds bronnen te hebben voor wat we beweren.[3]

Pagina's

Een nieuwe pagina aanmaken

Een nieuwe pagina aanmaken kan op verschillende manieren.

 • Je kunt een nieuwe pagina aanmaken, door op een rode link te klikken, ergens in de tekst.
 • Best vertrek je vanuit een bestaande pagina. Je kunt ook op een bestaande pagina (maar wel op een relevante plek) zelf vierkante haken in een tekst aanbrengen, om zo een nieuwe bladzijde te beginnen: [[titel]].

Plaats je daar een [[onderwerp]], dan verschijnt die als rood mocht er nog geen passende pagina zijn. Als je dus een link hebt waarvoor geen pagina bestaat, dan kan je daar op klikken zal de wiki je vragen of je een nieuwe pagina wil aanmaken.

 • gebruik de zoekbox rechtsboven en tik de naam in van de pagina. de wiki zal je vertellen dat de pagina nog niet bestaat. Opnieuw kan je hier starten om een pagina aan te maken.

Een pagina bewerken

Wil je een pagina bewerken? Klik op bewerken naast de titel. Je komt automatisch op een pagina met bewerkingsveld terecht. Klik na het aanpassen eerste op Bewerking ter controle bekijken. Hierdoor worden de nieuwe wijzigingen nog niet direct opgeslagen, je kan eerst controleren als de lay-out juist zit, alles correct is en de aanpassingen gepubliceerd kunnen worden. Is alles oké? Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan. De nieuwe gegevens zijn nu toegevoegd aan de pagina. Wil je enkel een deel van de pagina bewerken, dan kan dit ook. Naast elke titel zie je bewerken staan waardoor je dit deel van de tekst kan aanpassen.

Structuur

 • Start je pagina altijd met een inleidende zin.
 • links en info kan je in de bronvermelding opnemen, en je kan steeds met voetnoten werken.
 • deel je werk op in niet al te lange paragrafen.
 • plaats bestanden om je info te delen
 • plaats links op de juiste plaats.
 • is je pagina af? dan kan je hem ook volgen (sterretje bovenaan) en zo blijvend info toevoegen, samen met anderen.

Schrijven met syntaxen

In een Wiki wordt gebruik gemaakt van syntaxen om de tekst te structureren en op te maken. We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste syntaxen. Het spiekbriefje kan je best naast je leggen bij het aanpassen. Vind je hier iets niet terug, dan kan je steeds het Mediawiki handboek raadplegen.

Tekstopmaak

De tekst kan je opmaken door gebruik te maken van onderstaande syntaxen.

Wikitekst Resultaat
''cursief lettertype'' cursief lettertype
'''vet lettertype''' vet lettertype
'''''vet en cursief lettertype''''' vet en cursief lettertype

Alinea

Gebruik een dubbele enter om naar de volgende lijn te gaan.

Koppen

Een tekst kan je structureren door gebruik te maken van koppen.

Wikitekst Resultaat
==Kop niveau 2== Grote titel
===Kop niveau 3=== Ondertitel
====Kop niveau 4==== Sub-ondertitel

Linken leggen

Een link leggen kan naar een ander artikel op deze wiki of naar een externe website.

Wikitekst Resultaat
[[Interne link naar een ander artikel op de Wiki]] Interne link naar een ander artikel op de Wiki
[[Interne link naar een ander artikel op de Wiki|Naam van de linkl]] Naam van de link
http://www.erfgoedzuidwest.be http://www.erfgoedzuidwest.be
[http://www.erfgoedzuidwest.be erfgoed zuidwest] erfgoed zuidwest

Lijsten en nummers

Op de wiki kan je een ongenummerde of genummerde lijsten toevoegen. Ook kan je tekst laten inspiringen, zonder bullets of nummers.

Wikitekst Resultaat
* een * twee * drie
 • een
 • twee
 • drie
# een # twee # drie
 1. een
 2. twee
 3. drie
: een :: twee :# drie
een
twee
 1. drie

tabellen

Tabellen in een wiki invoegen vraagt enige oefening. Wel zijn er handige tools , die toelaten je info uit excel te kopiëren. Een voorbeeld van hoe een eenvoudige tabel in wikisyntax er uit ziet:

Een voorbeeld van hoe een eenvoudige tabel in wikisyntax er uit ziet:

{| class="wikitable sortable"
! hoofd 1
! hoofd 2
! hoofd 3
|-
| Cel 1
| Cel 2
| Cel 3
|-
| Cel 4 || Cel 5 || Cel 6
|}

Door de tekst in een cel weg te laten wordt er een lege cel gecreëerd.

Dit geeft volgend resultaat

hoofd 1 hoofd 2 hoofd 3
Cel 1 Cel 2 Cel 3
Cel 4 Cel 5 Cel 6

afbeeldingen

bestanden beschikbaar maken

Bestanden, bijvoorbeeld afbeeldingen, voor gebruik in artikelen moeten altijd geüpload worden naar de wiki, bestanden kunnen niet direct gebruikt worden. Klink hiervoor links in de navigatiebalk op bestand uploaden.

een bestand plaatsen

Er is een groot aantal mogelijkheden om een bestand in een artikel te plaatsen. Hieronder worden de meest gebruikte methoden uitgelegd, met daarbij steeds de code om een bestand te genereren en daarna het resultaat.

Let er op dat bij voorkeur de afbeeldingen of andere bestanden rechts worden geplaatst. Soms heeft plaatsing aan de linkerkant de voorkeur, bijvoorbeeld een portret van iemand die naar rechts kijkt.

Een geschikte plaats is niet aan het begin van het artikel maar na de inleiding, vóór de eerste tussenkop. Op die plek wordt namelijk de automatische inhoudsopgave ingevoegd en het plaatje komt dan in de lege ruimte rechts van de inhoudsopgave.

Het bestand wordt over het algemeen geplaatst door een link te plaatsen, met daarachter optioneel een aantal opties.

 • dit is de basis
[[Bestand:bestandnaam.jpg|optie1|optie2|optie3|...]].
 • gebruik een verkleinde versie waarop de bezoeker eventueel kan klikken.
[[Bestand:bestandnaam.jpg|thumb|bijschrift]].
 • wil je een bestand beschikbaar maken voor download, dan doe je dit zo:
[[Media:bestandnaam.jpg|thumb|bijschrift]].

referenties en noten

Plaats steeds een referentie, dit kan je via "<ref>jouw referentie</ref>". Onderaan de pagina kan je vervolgens een hoofding tovevoegen en <references/> plaatsen. Op die manier wordt onderaan een lijst van voetnoten opgebouwd. Meer info over de opmaak van refenties vind je hier[4].

je teksten verrijken en verbinden

Categorieën

deze wiki gebruikt categorieën om types pagina's te groeperen en eenvoudig overzichten te maken. De wiki doet dit voor groepen, termen, secretariaten, personen, organisaties,... Om een pagina tot een categorie te maken kan je op elke mogelijke plek in de wikitekst volgend element intikken.

Wikitekst
[[Categorie:categorie-term]]

de gebruikte categorieën vind je hier terug:

http://wiki.ksa.be/index.php?title=Speciaal:Categorie%C3%ABn

Semantische wiki

Om in de bomen het bos te zien en snelle overzichten te creëeren bevat deze wiki ook semantische gegevens.

Dit is al voor gevorderden. Door het gebruik van volgende werkwijze geef je een pagina of thema eigenschappen. Voorlopig gebruiken we volgende eigenschappen

Eindig de pagina met _SHOWFACTBOX_. In deze tabel zie je een overzicht van de semantisch toegevoegde gegevens.

Aan de slag

Neem het spiekbriefje bij de hand!

meer info