Literatuurlijst

Uit VKSJ-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Over VKSJ en haar werking is niet zo heel veel verschenen.

We hebben weet van onderstaande werken, al hebben we slechts de vetgedrukte in ons bezit. Ze bevinden zich in de bibliotheek in het secretariaat van KSA in Gullegem.

Ben je zelf op de hoogte van een niet vermelde studie, laat het ons weten.


Publicaties

De provinciale leidingstijdschriften Diocesane Mededelingen, Diocesane Planning, Pinker en Kompas.

Schokkaert Luc & Vints Luc, (1988) Bewogen beweging. 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ, KSJ-KSA-VKSJ i.s.m. Kadoc, Leuven.

Lowie, J. (1933). Vrouwelijke Katholieke Studeerende Jeugd. Brochuur II. Organisatie en werking der VKSJ. Algemeen Secretariaat VKSJ, Gent.

Lathouwers, H. (1933) Katholieke Actie en Vrouwelijke Katholieke Studeerende Jeugd. Algemeen Secretariaat VKSJ, Gent.

(Seynaeve, K.), ‘Hoogtepunten & keerpunten. De grote lijnen in de geschiedenis van VKSJ-West’, Deel 1 (Pinker, jg. 26, nr. 1 (oktober 2006), p. 68; deel 2 (Pinker, jg. 26, nr. 2 (december 2006), p. 7; deel 3 (Pinker jg. 26, nr. 3 (januari 2007), p. 7; deel 4 (Pinker, jg. 26, nr. 6 (mei 2007).

Pas, Agnes en de ganse nationale RK-jes ploeg, ABC voor Roodkapjesleiding, s.d. (tussen 1963-1969).

Roose, Philip. Vrouwelijke Katholieke studerende Jeugd (1957-1967). Aggiornamento van een KA-beweging. Leuven, 2004.

Mijn Roodkapjesboek, Gent, maart 1945.

Roodkapje zingt. Uitgave van Jong-VKSJ, Peperstraat 23, Gent, s.d.

Roodkapje, Proeve van werking voor Jong-VKSJ of de Roodkapjes van O.L. Vrouw, uitgave nationaal secretariaat VKSJ, Peperstraat 23, Gent, s.d., vermoedelijk eind 1942.

Roodkapjesleven, s.d. , vermoedelijk jaren 1950.

Ons vaardigheidsboekje (1938, november) deel I en deel II, uitgegeven door Nationaal Secretariaat VKSJ te Gent.

Huybrechts, Urbaan. (1982) V.K.S.J. 1929-1940, een consultatietekst.

Huybrechts, U. (s.d.) VKSJ tijdens de oorlog, getypte tekst met ‘losse indrukken opgedaan tijdens lectuur of enig gesprek hier en daar’. S.d.

Sein West-Vlaanderen, Pool Oost-Vlaanderen (1971), Werkboek, Jonge mensen zoeken naar vernieuwing.

Standaert Benoit, Lieve Boone, e.a. (1992), Brieven aan Hoogveld. Tien jaar leven op en om hoogveld. 1982-1992

Colenbier Eric & Leber Herman (2016) Hijs de vlag! Vlaggenrituelen in KSA & VKSJ in West-Vlaanderen, uitgegeven door KSA Noordzeegouw.

De Paepe, M. (1984), De Kroonwacht. Een jeugdwerk voor meisjes in West-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog, in De Vroede, M. & Hermans, A. (red.), (1985). Vijftig jaar Chiroleven 1934-1984.

Aspecten uit verleden en heden van een jeugdbeweging. Kadoc Jaarboek 1984, Universitaire Pers, p. 91 -115, met kaarten en statistieken.

De Ryckere, C. (1983). Kroonwacht (1943-1965). Een historisch-pedagogische analyse van een jeugdwerk voor meisjes in West-Vlaanderen. Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen.)

Artikels

artikels in het tijdschrift Gisteren en Vandaag. Tussen haakjes vind je de jaargang en het nummer van het tijdschrift. Deze nummers zijn nog te verkrijgen via het secretariaat van KSA Nationaal in Brussel.

Historiek van VKSJ (1929-1968) (IV, 3, sep 84; V, 1, jan 85; V, 2, juni 85)

De evolutie van de VKSJ (VIII, 1-2, juli 88)

Overzicht 60 jaar vKSJ-West (XIV, 4, dec 94; XV, 1, ma 95; XV, 2, juni 95; XV, 3, sep 95)

De Hongaarse actie van 1957 (II, 1, dec 81)

Vlaamse problematiek in VKSJ (1929-1940) (II, 2, apr 82)

VKSJ-cruise naar de zon, juli 1968 (II, 2, apr 82; III, 1, dec 82)

VKSJ tijdens WO II (IX, 1, ma 89; IX, 2, juni 89)

De start van de roodkapjes (XII, 2, juni 92; XVII, 3, sep 97; XXIII, jubelnummer, 03)

Seinwerking bij VKSJ-West (XIII, 1, ma 93; XIII, 2, juni 93; XXI, 4, jan 02)

De moeizame ontwikkeling naar de min-acht-werking (XIII,4, dec 93, XXII, 2, juli 02)

Vrouwen van morgen (thema 1949-'50) (XIV, 1, ma 94)

Schild-Ring-Krans-werking (1945-1957) (XIV, 2, juni 94)

Evolutie van het VKSJ-uniform (XIV, 3, sep 94; XIX, 3 nov 99; XXIII, feestnr, 03)

Wij, de Zonnewijzers (XV, 1, ma 95; XXIII, jubel, 03)

De Scandinaviëvaart van 1965 (XV, 2, juni 95)

Zang in VKSJ in de jaren zestig (XVI, 2, juni 96)

Het Chaïre-sextet en Cantilene (XVI, 2, juni 96)

Nationale buitenlandse kampen van VKSJ (XVI, 3, sep 96)

De Tocht naar de Hoge Vrouwe (1954) (XVII, 1, ma 97; XXIII, jubel, 03)

Grootse manifestaties van VKSJ in 1949, 1951, 1956, 1959 (XVII, 2, juni 97)

Evolutie van het jeugdleven (1929-1966) (XVII, 4, dec 97)

Katholieke Actie en haar methodes (1945-1965) (XVIII, 1, ma 98)

KSM: KSJ in het gemeenschapsonderwijs (1956-1977) (XVIII, 3, sept 98; XXIII, jubel, 03)

De studentinnentochten (1961-1970) (XIX, 1, ma 99; XXIII, jubel, 03)

40 jaar jaarthema’s (1929-1969) (XIX, 1, ma 99)

Het parlement voor studentinnen (6/03/66) (XIX, 2, juni 99; XXIII, jubel, 03)

20 jaarthema’s van de roodkapjes (XIX, 3, nov 99)

Impressies bij de ‘Révision de vie’-methode (1960 - 1967) (XIX, 4, dec 99; XXIII, jubel, 03)

De wet(ten) in evolutie van VKSJ (XX, 1, ma 00)

Opdracht van de dag (jaren ‘50-’60) (XX, 2, juni 00)

Zusters-leidsters en zusters-assistenten (jaren ‘60) (XX, 3, okt 00)

VKSJ en het heilige jaar 1950 (XX, 4, dec 00)

De culturele dagen te Brugge, augustus 1961 (XXI, 2, juni 01)

Ode aan Gust Van Haegenborgh (XXI, 2, juni 01)

De evolutie van stapliederen naar kringliederen (XXI, 1, ma 01)

Zingen in VKSJ (XXI, 1, maa 01)

Nationale plus-16-werking en de Aksiekranten (XX, 4, dec 00)

Oprichting van de JIM, SIM en KIM in 1964 (XXII, 1, april 02)

De nationale secretariaten (XXII, 2, juli 02, correcties in XXII, 3, okt 02 en XXII, 4, dec 02 )

West-Vlaamse hemen voor Roodkapjes en VKSJ (XXII, 4, dec 02)

Hongaarse actie van VKSJ (1957-1958) (XXIII, 1, nov 03)

Pelgrims der liefde (1954-1955) (XXIII, 2 feb 04)

Romebedevaarten (XXIII, jubelnummer, 03)

Lourdesbedevaarten XXIII, jubelnummer, 03)

De K in KSJ-KSA-VKSJ (XXIII, jubelnummer, 03)

De slinger van maatschappijbewustzijn (XXIII, jubelnummer, 03)

De romantische periode van KSA en VKSJ (XXIII, jubelnummer, 03)

Inhoudelijke vernieuwingen van VKSJ tussen 1957 en 1967 (XXIV, nov 04)

Jeugdwerkers als missionarissen van moderniteit (voor en na 1960) (XXIV, 2, feb 05)

Evolutie pedagogische houding van de leid(st)er in KSA en VKSJ (XXIV, 2, feb 05)

De Vlaamse meisjesbeweging (1913- 1940) (XXIV, 2, feb 05)

VKSJ in het zilver (1954) (XXIV, extra, 04)

VKSJ naar Taizé (1963) (XXV, 1, nov 05)

Wat was actueel in de jaren ’70 en ’80? (XXV, 1, nov 05)

Het tijdschrift Vandaag (XXV, 2, ap 06)

Zingen in VKSJ met Lena Demeester (XXVI, 2, juli 07)

Zangboekjes in KSA en VKSJ (XXVI, 2, juli 07)

Logo’s en kleuren in KSJ, KSA en VKSJ (XXVI, 2, juli 07)

Verhandelingen

Roose, Philip (2004). Vrouwelijke Katholieke studerende Jeugd (1957-1967) Aggiornamento van een KA-beweging. KULeuven.

Van Ransbeke, Filip (1993). Een katholieke Actie-beweging voor de vrouwelijke katholieke studerende jeugd. Een geschiedenis van V.K.S.J. van 1929-1957. Licentiaatsverhandeling KULeuven.

Devlieghere, Marie-Christine (1971). Sein: maatschappijkritische actiegroepen bij 17-18-jarigen''. Ipsoc, Kortrijk.

Mestdagh, Wim (1976). Vormingswerk met jongeren in Sein. Ipsoc, Kortrijk.

Boone, Godelieve (1979). Gewestwerking, middel tot vorming en demokratisering? Ervaringen binnen VKSJ, gewest Roeselare. Ipsoc, Kortrijk.

Deryckere, Kurt (1991). Tussen maatschappijkritiek en vorming. Sein-werking bij de Westvlaamse Katholieke Studerende Jeugd (1969-1989). Licentiaatsverhandeling KULeuven, faculteit Moderne Geschiedenis. + reactie daarop door Lieve Boone in Gisteren, 13, 2 (juni 1993), p. 21-22.

Huybrechts, Urbaan (1972). Inhoudelijke en structurele aspecten van de katholieke actie der studerenden (1928-1944). Licentieverhandeling faculteit der Godgeleerdheid. KULeuven.