Categorie:Secretariaat

Uit VKSJ-wiki
Versie door Eric (overleg | bijdragen) op 1 mrt 2018 om 00:54 (Huidig secretariaat, sinds 2009)
Ga naar: navigatie, zoeken

Sinds de jaren 30 reist het secretariaat van VKSJ-West (nu KSA-West) doorheen de provincie.

Privé-huis

In de beginjaren was nog geen sprake van een echt 'secretariaat', maar werkte men in een privé-huis, samen met andere jeugdbewegingen ontstaan vanuit de Katholieke Actie. Het allereerste secretariaat was het privé-huis van Suzanne Waûters in de Kortrijkstraat 85, TIELT. Daar konden de dioceesleidsters van drie bewegingen samen een ruimte gebruiken: Yvonne Van Maele (van VKSJ of de Studerende Jeugd), Maria Waelkens (van VKBJ of de Burgerjeugd) en Suzanne Waûters (van VJVKA of de koepel van de Vrouwelijke Katholieke Actie-Jeugdbewegingen). Toevallig woonden deze drie dioceesleidsters in Tielt, dus dit was een praktische én goedkope regeling. Ze konden een apart deel van het grote huis gebruiken, met een aparte grote deur die op een garage leek. Tezelfdertijd kon VKSJ ook terecht in het privé-huis van kanunnik José Lowie in de Kastanjeboomstraat 19, BRUGGE. Aangezien hij diocesaan proost was van VKSJ, belandde veel administratie in zijn werkkamer. Trouwens ook van andere bewegingen waar hij actief was, zoals Missiewerken en Herenigingsactie.

Klein 'eigen' huis

Wellicht in 1934 reeds kon het secretariaat van VKSJ terecht in één van de vele eigendommen van de familie Waûters, in de Ieperstraat 16, TIELT. Dit was een klein huis, rechtover de dekenij, dat nu nog bestaat. In 1936 of 1937 verhuisde men naar Kortrijkstraat 87, TIELT - een klein huisje nààst het privé-huis van Suzanne Waûters. Hier bleef men tot 1943 of 1944. Op dit adres werkte Roberte Verholle, de eerste betaalde administratieve kracht voor VKSJ, samen met Yvonne Van Maele. Het secretariaat verhuisde even naar Kastanjeboomstraat, BRUGGE - "voor het gemak van kanunnik Lowie" - maar tijdens de oorlog keerde men terug naar Tielt.

In 1943 of 1944 verhuisde het secretariaat dan toch naar Kastanjeboomstraat 16, BRUGGE - een klein huisje rechtover het huis van kanunnik Lowie. Hier kon VKSJ één verdieping gebruiken, want kanunnik Lowie gebruikte het ook voor zijn andere werken. Het was een vochtig huis, gelegen aan de Brugse reien.

In 1952 stopt kanunnik Lowie als diocesaan proost, waardoor het secretariaat verhuist naar de Naaldenstraat 22, BRUGGE. Men huurt hier een kamertje, waar o.a. Christiane Staessens werkt.

Eigen secretariaat

Mariëndale, 1956-1965

Mariëndale - rechts hoofdgebouw, links zijgebouw met secretariaten

Het eerste secretariaat dat echt tot de verbeelding spreekt in de herinnering van veel VKSJ'ers is wel Mariëndale, het algemeen secretariaat van het VJVKA (Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Actie), Ieperstraat 245 , ROESELARE. VKSJ verhuist hier naartoe in augustus 1956 en blijft er tot 1965.

Naast VKSJ - samen met Roodkapjes - heeft ook BJB (Boerinnenbond) en de Kroonwacht (West-Vlaamse voorloper van de Chiromeisjes) hier hun secretariaat. De vrijgestelden hebben er zelfs een kamer om te overnachten, wat vooral betekent dat ze dag en nacht actief zijn voor hun beweging! Voor VKSJ zijn dat Myriam Flamey en Ann Brasseur. Het secretariaat van VKSJ en RK bevindt zich in het zijgebouw op de hoek. Erboven is het secretariaat van de Kroonwacht, tevens slaapplaats van hun vrijgestelde Bea Nuttin... Daarnaast is de kleine slaapkamer van Myriam Flamey. In het hoofdgebouw huist het secretariaat van BJB, met verantwoordelijken Jeanne Costenoble en Lieve Catrysse. Ook diocesaan proost Cyriel De Vlieghere heeft een bureel en slaapkamer in Mariëndale, naast de refter in het zijgebouw.

Mariëndale is niet alleen het secretariaat, maar ook en vooral een kamphuis en vormingscentrum.


Centrum Licht en Ruimte, 1965-2008

Centrum Licht en Ruimte

Het Bisdom Brugge bouwt ondertussen Centrum Licht en Ruimte in de Oostnieuwkerkesteenweg 51, ROESELARE, met de bedoeling om zoveel mogelijk Katholieke bewegingen samen te huisvesten: zowel de jongens- als meisjesbewegingen, zowel de jeugd- als volwassen bewegingen. In de ene vleugel van het gebouw komen allemaal bureaus, in de andere vleugel grote zalen en vergaderlokalen. De eerste steen wordt gelegd in 1962, de officiële opening vindt plaats op 1 september 1964. Op dat moment is de afwerking van het gebouw echter nog verre van af. Maar doordat het V.T.I. dringend het gebouw van de vroegere "Centrale" [1] wil renoveren en gebruiken, verhuizen een aantal organisaties reeds naar het nieuwe huis.

VKSJ blijft zo lang mogelijk in Mariëndale en verhuist pas in januari 1965 (met pijn in het hart) naar Licht en Ruimte. Hier huurt VKSJ enkele bureaus, met zicht op een prachtige tuin, geflankeerd door KSA Noordzeegouw.

VKSJ bureau licht en ruimte 2.jpg
VKSJ bureau licht en ruimte 1.jpg

Licht en Ruimte is een diocesaan pastoraal centrum, waar verscheidene organisaties en diensten gehuisvest zijn. Zij werken volledig autonoom, maar "het is goed dat allen die hier samen wonen van elkaar leren, leren samen werken, samen hun collectieve verantwoordelijkheid zien in de zich vernieuwende Kerk" (toespraak Eugeen Laridon op inwijding). Bewegingen onder hetzelfde dak zijn o.a. K.L.J. (Katholieke Landelijke Jeugd), K.S.M. (voor Rijksonderwijs), Caritas, Broederlijk Delen en Welzijnszorg, C.M.W. (Centrum voor Maatschappelijk Werk), Chirojeugd (in de eerste jaren), J.V.K.A. (Jeugdverbond voor Katholieke Actie), Kerk en Leven, Parochie-Animatie, C.C.V. (Centrum voor Christelijk Vormingswerk), C.J.T. (Centrum voor Jeugdtoerisme),... In het werkjaar 1986-1987 zijn er bijvoorbeeld 32 kantoren gehuisvest en 47 personen werkzaam.

Daarnaast wil Licht en Ruimte ook een Ontmoetings- en bezinningscentrum zijn, een open huis voor groepen die ruimtes en accommodatie zoeken voor hun initiatieven. Men kan beschikken over een zaal tot 600 personen, een zaal tot 400 personen (beide zalen kunnen ook als één geheel gebruikt worden), twee vergaderzalen tot 100 personen en twee vergaderzalen tot 35 personen.

Vanaf 1971 is er ook een peda voor leerling-verpleegsters van het Verpleeginstituut 'Ic Dien'.

Het materiële werk en huishoudelijke taken worden opgenomen door inwonende religieuzen. Aanvankelijk zijn dat Zusters van de Liefdadige Congregatie van Kortrijk en vanaf 1977 Zusters van de H. Vincentius van Oostnieuwkerke.

Net zoals in Mariëndale kunnen vrijgestelden overnachten in Licht en Ruimte. Het zorgt voor een goeie verstandhouding, maar ook voor lange werkdagen. Rond 1970 - als vrijgestelden beschikken over eigen vervoersmogelijkheden - komt stilaan een eind aan deze gewoonte.

Eind de jaren '70 groeit de droom om een "eigen VKSJ-huis" te huren. Niet iedereen voelt zich nog thuis in het gebouw met duidelijke katholieke stempel en link met Kerk en bisdom... De dioceesploeg beslist in november 1978 dat mag uitgekeken worden naar een geschikt huis en dat de financiële haalbaarheid zal onderzocht worden. Een jaar later heeft men drie huizen in Roeselare op het oog, maar financieel kan West de huur niet bolwerken. Nationaal is niet bereid te investeren. Gaandeweg verlegt de droom zich en gaat men op zoek naar een groot huis, dat zowel het secretariaat als een kadervormingshuis kan huisvesten. Uiteindelijk resulteert dit in de aankoop van Domein Hoogveld te Veldegem, ideaal gelegen als vormingshuis maar niet als secretariaat. (v)KSJ West blijft in Centrum Licht en Ruimte, ondertussen met hernieuwd enthousiasme, dankzij de goeie verstandhouding met de andere 18 secretariaten.


Huidig secretariaat, sinds 2009

Huidig secretariaat

Maar ook Licht en Ruimte kent zijn einde, wanneer het Bisdom Brugge beslist om het gebouw te slopen en alle diensten te verhuizen naar Groenhove, Torhout. Niet iedereen verhuist mee. (v)KSJ-West zoekt samen met KSA Noordzeegouw een nieuwe locatie. Ze huren in 2008 samen tijdelijk een bureel in de Fabiolalaan in het centrum van Gullegem, in afwachting van de renovatie van een pand dat KSA NZG in februari 2009 aankoopt.

Sinds juni 2009 huurt (v)KSJ-West (sinds september 2015 KSA-West) een kantoor en een opslagruimte aan vzw KSA-Hemen in de Dwarsweg 1, GULLEGEM.

Bronnen

  • Archief VKSJ West (KSA West) in Kadoc, o.a. documenten in map 259 (1950), map 283 (1939), map 288 (1936 en 1955), notaboekje (1943), Diocesane Mededelingen (februari 1963), brochure "Het K.A.-Ideaal en de K.S. meisjes", Zrs. Maricolen Brugge (1934) en het "Ringboekje", VKSJ Nationaal (1935)
  • Zonnige Jeugd, april en augustus 1937
  • info oud-medewerkers, o.a. Yvonne Van Maele, Roberte Verholle, Cecile D'Heedene, Myriam Flamey, Ann Brasseur, Christiane Staessens, Suus Vandenabeele, Maryline Benoit, Lieve Boone,...
  • info Eric Colenbier
  • "Het verhaal van twee gebouwen en veel mensen", Gaspard Van Hecke, 1 oktober 1987, uitgegeven n.a.v. het gouden jubileum van de Diocesane Centrale voor Katholieke Actie en het zilveren jubileum van het Centrum Licht en Ruimte.

Voetnoot

  1. De "Diocesane Centrale voor Katholieke Actie" (kortweg "de Centrale") bevindt zich in de Leenstraat, Roeselare. In 1937 koop de vzw "Mannenverbond voor Katholieke Actie" een deel van de neo-gotische Normaalschool van de Broeders van de Christelijke Scholen. In de "Centrale" worden verschillende secretariaten ondergebracht van voornamelijk mannelijke bewegingen, zoals KSA Noordzeegouw, de K.B.M.J. (Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd), J.V.K.A. (Jeugdverbond van Katholieke Actie), Chirojeugd, B.J.B. (Boerenjeugdbond),... Naast de "Diocesane Centrale voor Katholieke Actie" komt hier ook het "Diocesaan Instituut voor Katholieke Actie" (kortweg "DIKA"), een vormingsschool voor jonge leken. Na de oorlog, in 1948, wordt het DIKA omgevormd tot "School voor Maatschappelijk Dienstbetoon" of een sociale school in Roeselare dus. Nog later verhuist die naar Kortrijk.

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.